Limburgse Milieukoepel vzw

Momenteel zijn we bezig met het actualiseren van de website (september 2016).

De Limburgse Milieukoepel is een onafhankelijke koepelorganisatie voor milieu- en natuurverenigingen in de provincie Limburg.
Momenteel zijn er een 50-tal verenigingen bij ons aangesloten.

De koepelorganisatie werd als vereniging zonder winstoogmerk opgericht in 1976 als “NatuurbeschermingsActie Limburg vzw”  (NAL vzw).
Na 30 jaar waren de structuren zodanig gewijzigd dat er nood was aan vernieuwing.
Dit resulteerde eind 2005 in een vernieuwde koepelstructuur die het overleg en de samenwerking met de milieu- en natuurverenigingen in de provincie Limburg coördineert.
Eind 2006 werd eveneens een naamswijziging doorgevoerd:
NAL vzw werd Limburgse Milieukoepel vzw.

De vereniging streeft naar het behoud, de bescherming en de verbetering van het menselijke en natuurlijke leefmilieu, binnen een duurzame ontwikkeling.
Het werkingsgebied van de Limburgse Milieukoepel is de provincie Limburg.
De werking kan zich uitstrekken op bovenlokaal of internationaal niveau, wanneer bepaalde activiteiten een impact hebben op de duurzaamheid, het leefmilieu of de natuur binnen de provincie Limburg.

Om onze werking te realiseren worden we betoelaagd door de provincie Limburg en door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid.

Wil je onze vereniging steunen? Dat kan natuurlijk altijd.
Voor giften vanaf 40 euro ontvang je bovendien een fiscaal attest.
Stort je bijdrage op rekeningnummer (IBAN): BE04 4500 4915 7131.

Op regelmatige basis organiseren we vormingen en andere actuele activiteiten over milieu en natuur en ondersteunen we gelijkaardige initiatieven van andere verenigingen in Limburg..

Wil je meer informatie over ons aanbod, contacteer ons vrijblijvend.

Dit kan via mail: info@limburgsemilieukoepel.be of via telefoon: 011 22 50 73