De structuur van onze vereniging

Ons personeel

Momenteel werken er 4 personen op het secretariaat :

Feyen August werkt voltijds als coördinator en volgt de dossiers op, vertegenwoordigt de vereniging in adviesraden en overlegfora en is, samen met de voorzitter, de spreekbuis van de vereniging.

Goris Maria en Ferson Els werken deeltijds en staan in voor de administratie, de boekhouding, het tijdschrift, de vormingsactiviteiten en alle andere praktische zaken.

Katya Van Autgaerden werkt deeltijds als bewegingsmedewerker voor de Limburgse Milieukoepel. Via een samenwerkingsovereenkomst met de BBL staat zij in voor de versterking van de lokale aangesloten lidverenigingen, de bewegingsopbouw, alsook het stimuleren van gemeenschappelijke activiteiten en initiatieven. Het opstellen van de periodieke nieuwsbrief behoren ook tot haar takenpakket.

Bij ons kan je steeds terecht voor informatie over actuele milieudossiers in Limburg.