De doelstellingen van onze vereniging

Onze koepelfunctie.

We fungeren vooral als koepel door de aangesloten verenigingen te ondersteunen, door met hen samen te werken en door hen te vertegenwoordigen.

Dit gebeurt ondermeer door:

 • regelmatig overleg plegen en samenwerken met andere milieu- en natuurverenigingen;
 • meewerken aan het oprichten van thematische netwerken en samenwerkingsverbanden;
 • ondersteunen en realiseren van allerhande projecten en campagnes.
 • informeren en sensibiliseren van het brede publiek en/of specifieke doelgroepen door het voeren van perscampagnes;
 • via verschillende kanalen aan beleidsadvisering en –beïnvloeding te doen;
 • 4 maal per jaar een tijdschrift te publiceren waarin dieper wordt ingegaan op de problematiek van het leefmilieu in de provincie Limburg.

Daarnaast bieden we de aangesloten verenigingen:

 • beleidsondersteuning en advisering
 • visievorming
 • organisatorische ondersteuning
 • overleg en belangenverdediging
 • informatieverstrekking betreffende vormingsactiviteiten, milieudossiers in Limburg,…
 • ondersteuning van vormingsactiviteiten
 • door ons georganiseerde vormingsactiviteiten
 • een vergaderruimte voor de aangesloten lidverenigingen en werkgroepen