De doelstellingen van onze vereniging

Onze doelstellingen.

De Limburgse Milieukoepel vzw heeft tot doel het behoud, de bescherming en de verbetering van het menselijk en het natuurlijk leefmilieu, kaderend in een duurzame ontwikkeling van de samenleving, waarbij voldaan wordt aan de behoeften van de huidige generatie, zonder dat daarbij de behoeften van de volgende generaties in het gedrang komen.

Onze streefdoelen zijn vooral :

  • het verantwoord beheren en beschermen van al de componenten van ons leefmilieu
    (water, lucht, bodem, energie en grondstoffen …);
  • de bescherming van de open ruimten en landschappen en de daarin voorkomende kleine landschapselementen;
  • de bescherming van de kwaliteit en de biodiversiteit van de natuur en de natuurwaarden;
  • de bescherming van het stedelijk leefmilieu en van een leefbare woonomgeving;
  • het bereiken van een beleid dat berust op de bescherming van de gezondheid van de mens.