De doelstellingen van onze vereniging

Onze beleidsfunctie.

We volgen allerhande dossiers op die invloed hebben op het leefmilieu en de ruimtelijke invulling in de provincie Limburg.
Vanuit deze dossieropvolging doen we aan beleidsadvisering en willen we een zo groot mogelijke invloed op het beleid uitoefenen.

Dit door :

  • standpuntbepaling door overleg met de achterban
  • het oprichten van werkgroepen rond specifieke thema’s of dossiers
  • het indienen van bezwaarschriften en opmerkingennota’s
  • het opzetten van juridische acties
  • het stimuleren van actieve provinciale en gemeentelijke adviesraden (adviesraden voor ruimtelijke ordening en leefmilieu)
  • onderhandeling over milieuproblemen
  • vertegenwoordiging in een aantal adviesraden en overlegorganen.